Home


Banca Privada d’Andorra

Un recull documental objectiu i transparent amb elements que permeten analitzar el ‘cas BPA’ .

Una recopilación documental objetiva y transparente con elementos que permiten analizar el ‘caso BPA’

An objective and transparent documentary compilation with elements that allow analyzing the ‘BPA’

Une compilation documentaire objective et transparente avec des éléments permettant d’analyser le «cas BPA»