Informe: La intervenció del Grup BPA

Un recull documental objectiu i transparent amb elements que permeten analitzar  el ‘cas BPA’.

El Grup Cierco edita dos mil volums que recopilen una trentena d’informes sobre l’actuació del grup bancari intervingut · Es faran arribar a institucions públiques i privades i entitats que tenen incidència en l’opinió pública

ANDORRA LA VELLA, 7 DE MARÇ DEL 2016.-Un any després de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA) -i també de Banco Madrid amb el qual, i entre altres, es configurava el Grup BPA- encara queden moltes incògnites per resoldre. No només, que també, resta saber quina solució final tindrà el cas. És necessari poder esbrinar les veritables raons que van portar el FinCEN a dictar el ‘Notice’ del 10 de març del 2015. És en aquest marc que els accionistes majoritaris de BPA, el Grup Cierco, han decidit editar un recull de documents que, com a mínim en part, acrediten que l’entitat bancària intervinguda actuava sota l’estricte compliment de la normativa. I que si hi havia alguna cosa que se separava de la legalitat, era el propi banc que actuava de forma decidida i amb contundència.

El Grup Cierco ha editat dos mil volums d’aquest recull, mil dels quals aniran acompanyats d’un llibret amb la traducció al castellà i l’anglès del text introductori. No es tracta pas d’un recull exhaustiu ni definitiu. Però vista l’opacitat amb què s’està actuant, principalment des de les institucions encarregades, d’una manera o altra, de la gestió de la crisi, els accionistes majoritaris de BPA posen a l’abast de l’opinió pública aquells documents de què disposa o ha pogut aconseguir. És ben sabut que les accions judicials endegades davant la Justícia del Principat, moltes d’elles tendents a tenir accés a determinada informació, sempre han estat denegades, molt sovint amb argumentacions jurídiques molt dèbils i fins i tot injustificades.

El volum inclou una trentena de documents, alguns dels quals coneguts fins i tot per l’opinió pública -com el ‘Notice’ del 10 de març del 2015 o la recent nota que el deixava sense efecte-. També s’hi inclouen les auditories que van avalar sempre l’actuació de BPA i informes que l’entitat va demanar específicament sobre algun dels seus clients (Rafael Pallardó, Viktor Kanaykin) per reforçar la diligència ordinària que els bancs duen a terme i assegurar-se, d’aquesta manera, de la licitud dels capitals que eventualment l’entitat es disposava a rebre.

En un exercici de transparència i amb l’intent d’aportar els elements necessaris que facin veure que en cap cas BPA era allò que alguns pretenen fer veure que era, convençuts que el banc aplicava les mesures de control escaients fins i tot més enllà dels mínims exigits per la llei, els accionistes majoritaris faran arribar la recopilació documental a les principals institucions del país. Des del Govern al Consell General passant pels organismes de supervisió bancària o altres entitats d’incidència en la presa de decisions polítiques executives i legislatives i en l’opinió pública. La documentació també es farà arribar a persones i organismes estrangers que per motius diversos puguin tenir relació amb l’afer.

La família Cierco, amb la mateixa rigorositat i constància que treballa des de fa dècades, continuarà ara treballant per la defensa dels seus interessos, mantenint i endegant tantes accions -especialment legals- que cregui escaients tot vetllant, també, pel restabliment de la seva reputació i bon nom que alguns, suposadament, han volgut malmetre de forma injusta i injustificada. En l’actualitat es mantenen oberts processos judicials a Andorra i als Estats Units. S’estudien accions a Espanya i altres jurisdiccions on puguin resultar lesionats els drets de la família en tan què accionista majoritària de BPA i es té la ferma decisió d’acudir als tribunals europeus perquè siguin aquests els que dirimeixin les vulneracions eventuals de què hagi estat víctima. Sense oblidar, però, que abans d’un contenciós judicial sempre s’ha deixat oberta la porta a la solució negociada. Una via que es manté des de la família Cierco sobre la taula però que sempre ha estat menystinguda per l’administració andorrana.

Ara que amb la retirada del ‘Notice’ per part del FinCEN sembla que la plaça financera andorrana deixa d’estar sota els efectes de la lupa americana, s’escau, a parer dels accionistes majoritaris de BPA, fer un pas més, per part de totes les persones i organitzacions immerses en la crisi fer un exercici de claredat i transparència per aclarir d’una vegada per sempre què és el que realment va passar. Que va portar el FinCEN a dictar la nota del 10 de març i com s’ha gestionat amb posterioritat tota la crisi. Només així es podrà evitar la repetició d’un fet que ha causat irreparables danys a una entitat en concret però que encara cal veure quin impacte real té i tindrà en el conjunt de la plaça financera i l’economia andorrana.

Deixa un comentari